Srdečne Vás vítame na oficiálnych stránkach informačného systému servera "kapitula.sk". InfoBox je rozvíjajúcim sa projektom, ktorý je zameraný na poskytnutie vždy aktuálnych informácií z rôznych oblastí vedy a kultúry. Portál je predovšetkým určený veriacim Spišskej diecézy, zvlášť kňazom a bohoslovcom, ako aj študentom Teologickej a Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Veríme, že predložený projekt prispeje k skvalitneniu informovanosti, rovnako však zefektívneniu Vašej činnosti.

Ste návštevníkom. Ďakujeme za vašu návštevu.

UPOZORNENIE: Ak máte problém pri otváraní položiek v MENU, kliknite na položku "Štruktúra MENU".